Giới Thiệu

Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ Giao thức mạng (IP) là một bộ số duy nhất được chỉ định cho từng thiết bị khi được kết nối mạng. IP hoạt động như một phương thức để các thiết bị nhận diện và giao tiếp với nhau - tương tự như địa chỉ nhà. Nếu ai đó muốn gửi thư cho bạn, người đó sẽ phải biết địa chỉ để gửi thư đi.

Đây cũng là điều tương tự xảy ra trên mạng. Khi bạn nhập một trang web (www.google.com) vào trình duyệt mạng, thiết bị của bạn phải tìm kiếm địa chỉ IP tương ứng cho trang web đó bởi vì thiết bị chỉ có thể hiểu được các con số, không hiểu được các ký tự mà bạn nhập vào. Khi đã tìm được địa chỉ IP của trang web, bạn có thể tải được đúng trang trên màn hình. Địa chỉ IP phải là thông tin công khai để thiết bị khác có thể kết nối với bạn. Mặc dù điều này thuận tiện nhưng sẽ lấy đi quyền riêng tư trên mạng của bạn.

IPv4 và IPv6 là gì?

IPv4 và IPv6 chỉ đơn giản là các phiên bản khác nhau của địa chỉ IP. Ban đầu, khi địa chỉ IP được tạo ra, tất cả đều là IPv4. Nó bao gồm 4 bộ số, trong khoảng từ 0 đến 255 và có thể xuất hiện chẳng hạn như “192.168.1.1”. IPv6 là một phiên bản mới hơn của địa chỉ IP và được thể hiện bởi 8 nhóm 4 chữ số hệ thập lục phân (ví dụ: 2001:cdba:85a3:0370:0000:0000:3257:9652).

Việc tạo ra IPv6 là cần thiết bởi vì chỉ có khoảng 4 tỷ cách kết hợp các địa chỉ IPv4 duy nhất. Như vậy sẽ không đủ cho nhu cầu sử dụng mạng bởi vì ngày càng nhiều địa chỉ được sử dụng. Mặt khác, IPv6 cho phép nhiều cách kết hợp địa chỉ hơn - chính xác là 3.4 x 1038 cách.

Mặc dù IPv6 có một số lợi thế chẳng hạn như tốc độ và độ bảo mật cao hơn, nhưng sẽ phải mất một thời gian nữa cho đến khi IPv4 bị loại bỏ hoàn toàn. Việc chuyển đổi toàn bộ rất phức tạp bởi vì các nhà cung cấp dịch vụ mạng, trung tâm dữ liệu và nhà sản xuất thiết bị cần phải nâng cấp cơ sở hạ tầng đắt đỏ để hỗ trợ cho IPv6. Đó là lý do vì sao cả hai phiên bản sẽ tiếp tục tồn tại cùng nhau trong nhiều năm nữa. Để hỗ trợ cho việc chuyển đổi này, mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ mạng sử dụng công nghệ xếp chồng kép để kích hoạt kết nối cho cả IPv4 và IPv6. Điều này có nghĩa là đôi khi bạn có thể thấy địa chỉ IP của bạn chuyển đổi giữa hai phiên bản này.

Địa chỉ IP Chung và IP Riêng tư - Khác biệt là gì?

Khi bạn tìm kiếm địa chỉ IP của mình trên mạng, kết quả bạn nhận được sẽ là địa chỉ IP chung (hay toàn mạng). Cũng giống như mỗi căn hộ trong một tòa nhà đều có chung tên đường phố, tất cả các thiết bị (chẳng hạn như máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) trong cùng mạng sẽ sử dụng chung một địa chỉ IP. IP này được Nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP) của bạn chỉ định cho bạn, và bất kỳ ai trên mạng cũng có thể thấy được - bao gồm cả tin tặc hoặc các cơ quan giám sát của chính phủ.

Tuy nhiên, mọi thiết bị cũng cần có một công cụ định danh duy nhất để phân biệt khi giao tiếp với cùng một mạng - cũng giống như mỗi căn hộ trong một tòa nhà sẽ có số khác nhau. Đó là lý do tại sao bộ định tuyến của bạn cũng sẽ chỉ định địa chỉ IP riêng tư cá nhân (hay cục bộ) cho mỗi thiết bị. Không giống như địa chỉ IP chung, địa chỉ IP riêng tư của bạn sẽ không được hiển thị cho người khác trên mạng.